Myślnik – Ku nowemu

Klaudia Chwastek
Myślnik – Ku nowemu

Jak wierzyć? Jak pogodzić naukę z wiarą? No cóż, Kościół i nauka nie bardzo idą ze sobą w parze. Zwłaszcza gdy według naukowców na początku był wielki wybuch, a w Biblii to Bóg stworzył wszystko, moglibyśmy jeszcze sięgnąć do mitologii, gdzie na początku był Chaos, ale ograniczmy się do Edenu.

Czy dobrze się stało, że człowiek wyszedł z tego Raju? Cóż, tu Panowie Rousseau i Kant się spierali. Tak czy inaczej człowiek jakoś z tego Raju, bądź natury wyszedł i jest gdzie jest. W jakże cudownym XXI wieku. Swoją drogą, ciekawa jestem co ci dwaj filozofowie powiedzieliby dzisiaj, ale wróćmy do tematu. Jesteśmy gdzie jesteśmy, pod względem naukowym bądź co bądź bardzo zaawansowani. Tego nie da się ukryć. Za chwilę zastąpi nas sztuczna inteligencja.

Ale padło pytanie jak taki profesor fizyki miałby pogodzić naukę z wiarą. Wystarczy przytoczyć Galileusza i Kopernika. Teorie naukowe? No cóż. Z wiarą się mijają. Ale od tego są dogmaty – mamy przyjąć to, co ustalił Kościół. Z resztą interpretacje Pisma Świętego od samego początku doprowadzały do różnych herezji.

Odłóżmy na moment kwestię nauki i wiary, a skupmy się na kwestii uwspółcześnienia Kościoła. Początki tego ruchu? Wystąpienie Lutra i zapoczątkowana przez niego reformacja. To właśnie na ten ruch Kościół zareagował silnym postanowieniem poprawy, czyli kontrreformacją. Chociaż odnowę rozpoczęto już w 1545 roku na soborze trydenckim, to dopiero na II Soborze Watykańskim szerzej została poruszona kwestia aggiornamento, czyli wprowadzenia zmian w kościele w świetle nowej teologii, nowych sposobów duszpasterstwa. I to pewnego rodzaju przełom. Choć właściwie, gdyby się tak zastanowić, to trochę późno. Tak samo jak i późno rozpoczął się ruch ekumeniczny, bo dopiero za czasów Jana XXIII, czyli w latach 1958-1963.

Dzisiaj Kościół i współczesność, nie bardzo idą w parze. Jednak jest Franciszek, pochodzący nie z Europy, ale z dalekiego kraju, z inną mentalnością i sposobem bycia. Pogodzenie tego, z myśleniem europejskim może napotykać niejeden problem. W końcu kultura europejska, jak pisała Ruth Benedict, jest przez nas traktowana jako pewnego rodzaju kultura uniwersalna i myślimy, że tak jak jest u nas, jest wszędzie. A tak nie jest.

Klaudia Chwastek

Redaktor naczelna Magnifier. Absolwenta Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku kulturoznawstwo. W obszarze jej zainteresowań znajdują się social media. Chętnie bierze udział w różnorakich imprezach kulturalnych. Miłośniczka Krakowa i kawy.

Kontakt: klaudia.chwastek@e-magnifier.pl

Komentarze

Napisz komentarz
Zamknij formularz komentowania
Napisz komentarz

Brak komentarzy