badania ilościowe i jakościowe

2019-09-29

Są to pojęcia charakterystyczne dla badań ilościowych, z którymi często utożsamia się badania ilościowe i jakościowe społeczne

Strategie ilościowe i jakościowe ”. Badania jakościowe nie są reprezentatywne w rozumieniu statystycznym i nie mogą być podstawą do generalizacji pewnych zachowań w całej populacji. PBS kontynuuje także aktywność w dziedzinie badań społecznych, prowadząc projekty z zakresu rynków pracy, badania nastrojów społecznych oraz ewaluacje programów społecznych. Są to pojęcia charakterystyczne dla badań ilościowych, z którymi często utożsamia się badania ilościowe i jakościowe społeczne. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Badania jakościowe – jest to jedna z form badań marketingowych nad osobowością marki. Badania jakościowe to najczęściej zogniskowane wywiady grupowe. Badania ilościowe są upoważnione przeważnie do uogólnień lub stwierdzeń prawdopodobnych. Prowadzimy badania rynku, analizy danych rynkowych, budujemy strategie i wiele, wiele innych. Udostępniliśmy również pakiet usług obejmujący warsztaty kreatywne dla pracowników działów marketingu, sprzedaży, doradztwo w zakresie rozwoju produktów i usług oraz badania kultury organizacyjnej. Badania koncentrują się głównie na częstotliwości ich występowania. Badania jakościowe są także przeprowadzane w formie indywidualnych wywiadów. Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem ekspertów z dziedziny badania rynku, socjologii, psychologii, marketingu, ekonometrii, statystyki. - Naucza się krytycznie oceniać, czytać i dyskutować literaturę naukową w dziedzinie psychologii wykorzystującą badania jakościowe. Badania jakościowe interpretują i opisują zjawiska społeczne z perspektywy wewnętrznych przeżyć podmiotów badania. Zdajemy sobie sprawę, że tradycyjne badania często nie spełniają swojej funkcji. Stąd też w naszej ofercie badania satysfakcji klienta wewnętrznego. Jakościowe badania marketingowe pozwalają na dotarcie do często nie ujawnianych, nie uświadamianych motywów zachowań. Metodą, którą wykorzystują czasem tego typu badania jakościowe są techniki projekcyjne, takie jak technika personifikacji – projektowanie wizerunku marki jako wyobrażonej osoby. Dysponujemy doświadczoną kadrą specjalistów z zakresu psychologii społecznej, zarządzania, statystyki i marketingu oraz ogólnopolską siecią ankieterów i koordynatorów. Budujemy od lat najlepsze strategie i badania marketingowe, bo kochamy to robić. Jeśli nie znamy dość dobrze obiektu badania, zastosowanie metody jakościowej będzie odpowiednie, gdyż w toku badania opracowuje się często definicje i hipotezy. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane Jakie badania przeprowadza się w socjologii? Dzięki temu nasze badania to strategiczne procesy, ściśle dobrane pod konkretny problem. - Na podstawowym poziomie zapoznają się z programami komputerowymi wspierającymi analizy jakościowe i mieszane. Wykorzystujemy zaawansowane i niestandardowe metody jakościowe oraz najnowocześniejsze pomiary oparte o wskaźniki fizjologiczne (eye-tracking, facetracking, EEG, czasy reakcji). BEELINE Research&Consulting powstało z pasji poznawania i odkrywania, realizowanej poprzez rzetelnie prowadzone badania marketingowe i analizy rynkowe.