Jesień w MOCAK-u!

Magnifier
Jesień w MOCAK-u!

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK 19 października otworzy aż sześć nowych wystaw!

Artyści z Krakowa. Generacja 1970-1979

To druga wystawa z biennalowego cyklu, na której pokazane zostaną najważniejsze tendencje w sztuce współczesnej powstającej w Krakowie. Pierwsza odsłona obejmowała twórców urodzonych w latach 1980–1990. Artyści prezentowani na obecnej wystawie ukończyli akademię na przełomie XX i XXI wieku. Większość funkcjonuje w między narodowym obiegu sztuki. Część z nich wykłada również na uczelniach artystycznych. Wybór prac na wystawę nie był podyktowany kluczem tematycznym ani medialnym. Jak się okazało, na ekspozycji dominują malarstwo oraz obiekty i instalacje. Obok nich pojawiają się również komiks, fotografia oraz performans.
 

Przemysław Jasielski Rainer Prohaska Nonsensowne technologie

 
Przemysław Jasielski i Rainer Prohaska od 2015 roku realizują autorską koncepcję „nonsensownych technologii”, prezentując na wspólnych wystawach prace, które w ironiczny sposób łączą sztukę z naukami ścisłymi. W MOCAK-u zaprezentowane zostaną interaktywne obiekty i instalacje z lat 2007–2017. Łączy je pozorna funkcjonalność (na przykład pokazywanie czasu, wykonywanie fotografii), nie osiągają one jednak oczekiwanej wydajności. Intencją artystów nie jest zaproponowanie niezawodnych sprzętów przeznaczonych do masowej produkcji, lecz wskazanie ich użytkownikom możliwości kreatywnego podejścia do osiągnięć nauki i techniki.
 

Leon Chwistek Nowe kierunki w sztuce

W historii sztuki polskiej Leon Chwistek zapisał się jako twórca nowych kierunków. Był filozofem i logikiem, ale równocześnie fascynował się awangardowym napięciem swoich czasów. Dysponując pełnym potencjałem intelektualno-artystycznym, czuł się zobowiązany do wpływania na kształt zachodzących przemian. Najpierw zaangażował się w ruch formistów i stał się ich  intelektualnym przywódcą. Jednak formizm rozczarował Chwistka, ponieważ podporządkowanie obrazu schematycznej deformacji nie odpowiadało jego wizji świata i sztuki. Postanowił więc stworzyć własny kierunek. Tak powstał strefizm. Ta hybryda filozofii i sztuki koncentrowała się na formie i kompozycji, jednak jej ukrytym założeniem było odtwarzanie wielości sensów w obrębie zdarzenia malarskiego oraz – na dalszym planie – poprawianie wyglądu świata. Rozwijając i pogłębiając ten nurt, Chwistek wdał się w dyskusję z unizmem, z którego założeniami teoretycznymi zupełnie się nie zgadzał. Posunął się nawet do tego, że ukuł termin „antyunizm”, synonimiczny do strefizmu. Rozwinięciem strefizmu stał się motywizm. Koncepcja tego kierunku ma związek z pogłębianiem się lewicowych poglądów Chwistka, który zaczął przypisywać sztuce zobowiązania społeczne. W motywizmie skupił się między innymi na sposobie wprowadzania odbiorcy w obręb obrazu.
 

Joachim Ringelnatz Poezja i sztuka na progu nazizmu

Wystawa w MOCAK-u jest z pierwszą współczesną prezentacją twórczości tego artysty poza granicami Niemiec. Pokazane zostanie na niej kilkanaście oryginalnych obrazów i rysunków, faksymilia prac zaginionych w czasie wojny, obszerny przegląd twórczości literackiej (pierwsze wydania książek, w tym egzemplarze z dedykacjami artysty) oraz krótki zapis filmowy, w którym poeta recytuje swój wiersz.
 

Gry znaczeń

Wystawa została zaprojektowana przez Jarosława Kozłowskiego, który do 2016 roku był kierownikiem V Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu*. Profesor zaprosił do Galerii Re swoich byłych studentów. Ich prace charakteryzuje różnorodność tematyczna i formalna, która wynika ze sposobu prowadzenia zajęć przez Jarosława Kozłowskiego oraz jego rozumienia rysunku, traktowanego jako szkic koncepcyjny, zapis myśli, ślad pozostawiony w przestrzeni przez człowieka. Profesora cechuje szacunek dla indywidualności studentów. Nie narzuca gotowych rozwiązań, ale pomaga uczniom rozwinąć to, co jest ich fascynacją światopoglądową.
 

Lagertheater

W latach 1939–1945 w obozach koncentracyjnych i jenieckich funkcjonowały teatry. Dotychczas dużo napisano o sztuce więźniów obozów, natomiast stosunkowo niewielka część tych tekstów dotyczy twórczości performatywnej. Dzięki tej wystawie po raz pierwszy będziemy mięli okazję poznać obozowe działania teatralne. Zebrana dokumentacja ujawnia, jak trudno było – mimo radykalnych metod eksterminacji – zabić w więźniach poczucie wewnętrznej wartości, wyrażające się w akcie twórczym.
 

 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Wernisaż: 19 października 2017 roku, godzina 18:00

Źródło: materiały prasowe
Zdjęcie: Cecylia Malik, 319. drzewo, jesion, 9.8.2010, za Kopcem Kościuszki, z serii 365 drzew, 2009–2010, fotografia, courtesy C. Malik

Komentarze

Napisz komentarz
Zamknij formularz komentowania
Napisz komentarz

Brak komentarzy