Krajobraz po zagładzie i Polska <-> Izrael w MOCAK-u

Klaudia Chwastek
Krajobraz po zagładzie i Polska  Izrael w MOCAK-u

W zeszłym tygodniu w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK otwarte zostały dwie nowe wystawy, a także zaprezentowane zostały nowe dzieła z Kolekcji MOCAK-u.

Krajobraz po zagładzie Jonasz Stern

Krajobraz po zagładzie to pierwsza z nowych wystaw w MOCAK-u, prezentująca dzieła Jonasza Sterna. Ten artysta swoją twórczością miał istotny wpływ na historię sztuki polskiej II wieku. Należał do dwóch najważniejszych formacji artystycznych w Polsce: I i II Grupy Krakowskiej. Stern był prześladowany za swoje poglądy. Był przetrzymywany w obozie dla więźniów politycznych w Berezie Kartuskiej. Zaś po wybuchu II wojny światowej uciekł do Lwowa, a jego obrazy zaginęły. Tam, jako Polak żydowskiego pochodzenia został zamknięty w getcie. Zaś swoje dramatyczne przeżycia postanowił uwiecznić.

Ta wystawa wpisuje się w program MOCAK-u, w którym uwzględniają twórców i tematy związane z II Wojną Światową. A jak pisze Maria Anna Potocka, dyrektor MOCAK-u i kurator wystawy w katalogu towarzyszącym wystawie – Jonasz Stern jest dla nas artystą niezwykle ważnym, ponieważ potrafił zuniwersalizować swoja tragiczną biografię i stworzyć abstrakcję, która mówi w imieniu wszystkich pomordowanych i równocześnie zmusza do refleksji nad tym największym okrucieństwem w historii ludzkości.

W jego pracach nie ma nienawiści czy goryczy i oglądając wystawę tego nie dostrzeżemy. W tym dramatyzmie nie ma patosu, nie ma żalu… Można uznać, że przedstawiał świat takim jaki on widział, ukazywał ludzką tragedię, ale nie w formie rozpaczy, ale przestrogi dla innych.

Polska <-> Izrael

Druga z wystaw to Polska <-> Izrael mieszcząca się w Galerii Re. Została ona zrealizowana we współpracy z dr Miri Segal – dyrektorem studiów magisterskich na Wydziale Sztuki Hamidrasha Beit Collage w Kefar Sawa w Izraelu. Uczestnicy studiów pracowali specjalnie nad wystawą do MOCAK-u, jednak ograniczenia w budżecie, a także odległość dzieląca Polskę i Izrael spowodowały, że większych obiektów, a także przyjazd artystów stał się niemożliwy. Postanowiono jednak wykorzystać technikę i przedstawić swoje dzieła w postaci filmu, który zatytułowano Obserwacja na odległość, a podczas którego jesteśmy w stanie obejrzeć wystawę, która powstać nie mogła. Co ciekawe, nie jesteśmy w stanie obejrzeć i wyjść, musimy się poddać obserwacji, która narzucili nam studenci i dr Miri Segal, by móc obejrzeć wszystko. Zaś przedstawiany na raz obraz z dwóch różnych kamer też wpływa na nasz odbiór. Zaś oprócz filmu, możemy oglądać też drobne przedmioty, które udało się przewieźć, a które uzupełniają Obserwację na odległość.

Kolekcja MOCAK-u

Z kolei w przestrzeni wokół MOCAK-u pojawiły się cztery nowe dzieła, a które odnoszą się do czterech zagadnień: Holokaustu, historii sztuki, historii polityki i interwencji w przestrzeni publicznej. Wchodząc na alejkę prowadzącą do MOCAK-u możemy zobaczyć po lewej stronie stację rowerową zatytułowaną Surrogate City Bike Station autorstwa Leopolda Kesslera. Zaś po prawej stronie alejki możemy oglądać Dar Gdańska dla Krakowa Doroty Nieznalskie, którego inspiracją była postać Lecha Wałęsy, jego rola i znaczenie w obaleniu komunizmu. Dar Gdańska dla Krakowa został zbudowany z cegieł po rozbiórce jednej z hal znajdujących się na terenie Stoczni Gdańskiej.

Łukasz Surowiec z terenów przylegających do obozu Auschwitz-Birkenau, gdzie wysypywano prochy  zamordowanych, artysta wykopał około czterystu młodych brzóz. Ponad trzysta zawiózł do Berlina, zaś trzy z nich włączono w Kolekcję MOCAK-u i rosną przed wejściem do muzeum, nosząc tytuł Berlin-Birkenau. Te brzozy mają być  żywymi pomnikami o Holokauście oraz potomkami jego świadków.  Ostatnim z nowych dzieł w Kolekcji MOCAK-u jest Fontanna Leszka Lewandowskiego. Nawiązuje ona do Fontanny Marcela Duchampa, bo w 2017 roku minęło sto lat od powstania tego dzieła.

Klaudia Chwastek

Redaktor naczelna Magnifier. Absolwenta Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku kulturoznawstwo. W obszarze jej zainteresowań znajdują się social media. Chętnie bierze udział w różnorakich imprezach kulturalnych. Miłośniczka Krakowa i kawy.

Kontakt: klaudia.chwastek@e-magnifier.pl

Komentarze

Napisz komentarz
Zamknij formularz komentowania
Napisz komentarz

Brak komentarzy