MOCAK stawia na Ojczyznę…

Klaudia Chwastek
MOCAK stawia na Ojczyznę…

W ostatni czwartek, tj. 26 kwietnia w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK otwarte zostały nowe wystawy: Ojczyzna w sztuce, W poszukiwaniu rysunku totalnego, Nowa odsłona Kolekcji MOCAK-u,  Wydobycie, Nieuchwytny dźwięk. Odkrywanie wirtualnego!

Ojczyzna w sztuce

Tym razem, główną wystawą w MOCAK-u jest Ojczyzna w Sztuce. Wystawa ta niejako wiąże się ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę, jednak motyw Polski na tej wystawie, to tylko niewielka jej część. Na wystawie zostały zebrane dzieła aż 60 artystów, a ich prace mają skłonić do zastanowienia się, czym tak naprawdę jest ojczyzna. Jest to bez wątpienia bardzo istotna wystawa w aspekcie funkcjonowania dzisiejszego świat, tego, kim my się czujemy. Bo definicja „ojczyzny” uległa zmianie, wręcz drastycznej.

Tematem przewodnim tej wystawy jest flaga. To ją, w różnych konfiguracjach widzimy na wystawie najczęściej. Jednak wystawa, skłania nas także do zastanowienia się nad tym, że bez względu jaki kolor skóry mamy, jak bardzo zamożni jesteśmy, czy jakie mamy poglądy, coś jest dla nas ojczyzną i różnie tą ojczyznę możemy pojmować.

Wystawę rozpoczynamy od wizji Polski, tego, jak nasza ojczyzna jest ukazywana. Skłania nas do odpowiedzi do poważnych pytań. I chociaż rozpoczynamy wystawę od dzieła Jana Matejki, tak zagłębiając się w wystawę, pojmowanie tej ojczyzny przez artystów ulega zmianie.

W poszukiwaniu rysunku totalnego

Kolejną wystawą zatytułowaną W poszukiwaniu rysunku totalnego są rysunki Dietricha Helmsa, które powstały w latach 1954-2006. Oglądając te rysunki, można odnieść wrażenie, że są one niedokończone. I tak rzeczywiście jest, bowiem Helms, celowo chce uzyskiwać taki efekt – efekt dzieła niedokończonego, a różnorodność kresek medium jakim się posługuje, grubością kresek, chce dotrzeć do dzieła totalnego. Helm w swej twórczości chce zatrzeć pewne znaczenia, chce, aby rzeczy nigdy nie były dosłowne.

 

Nowa odsłona Kolekcji MOCAK-u

Także i nowa Kolekcja MOCAK-u zyskała nową odsłonę. W pierwszej części zaprezentowane są polskie zbiory Josepha Kloppenborga, które muzeum zakupiło w 2016 roku. Zbiór ten obejmuje dzieła 16 artystów, które powstały w latach 1959-2003. Są to szerokie warianty abstrakcji. W drugiej zaś części prezentowane są rzeźby i obiekty pozyskane przez muzeum w ciągu trzech ostatnich lat takich artystów jak: Faiga Ahmeda, Alpina Arda Bagcika, Daniela Arshama, Feika Beckersa, Krzysztofa M. Bednarskiego, Guida Casaretta, Jana Christensena, Sofie Muller, Deborah Sengl, Lee Seung-hee, Daniela Spoerriego, Zbigniewa Warpechowskiego. Kolekcja MOCAK-u jest tworzona od samego początku istnienia Muzeum. Obecnie w zbiorach znajduje się 4787 prac 296 artystów polskich i zagranicznych. Ambicją MOCAK-u jest wyjaśnianie sztuki i uświadamianie odbiorcom, że sztuka współczesna jest ważnym partnerem codzienności, a także istotnym komentarzem i konieczną krytyką świata, w którym żyjemy. Tak rozumiana sztuka ma służyć wszystkim.

Wystawy w ramach Miesiąca Fotografii

Pozostałe dwie wystawy, które można oglądać w Galerii Beta i Re, to wystawy związane z Miesiącem Fotografii. Pierwsza z nich przedstawia prace Salvatore Vitale Nieuchwytny dźwięk. Odkrywanie wirtualnego. W swych pracach Vitale chce uchwycić przepływ informacji, danych cyfrowych. Artystę interesują tajemnice cyberprzestrzeni, a na swych fotografiach przedstawia tylko z pozoru niepozorne urządzenia. Druga z wystaw to Wydobycie, na którą składają się wielowymiarowe obrazy górnictwa na Górnym Śląsku. Artysta na w swoich fotografiach postanowił skupić się zarówno na kopalniach, jak i górnikach, którzy są filarem przemysłu górniczego.

Klaudia Chwastek

Redaktor naczelna Magnifier. Absolwenta Akademii Ignatianum w Krakowie na kierunku kulturoznawstwo. W obszarze jej zainteresowań znajdują się social media. Chętnie bierze udział w różnorakich imprezach kulturalnych. Miłośniczka Krakowa i kawy.

Kontakt: klaudia.chwastek@e-magnifier.pl

Komentarze

Napisz komentarz
Zamknij formularz komentowania
Napisz komentarz

Brak komentarzy