Ojczyzna w sztuce i nowe wystawy w MOCAK-u!

Magnifier
Ojczyzna w sztuce i nowe wystawy w MOCAK-u!

Już 26 kwietnia w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK odbędzie się wernisaż aż pięciu nowych wystaw: Ojczyzna w sztuce, Dietrich Helms W poszukiwaniu rysunku totalnego, Nowa odsłona Kolekcji MOCAK-u, Michał Łuczak Wydobycie (2017-2018), Salvatore Vitale Nieuchwytny dźwięk. Odkrywanie wirtualnego (2014-2018)!

Ojczyzna w sztuce

Kuratorzy: Delfina Jałowik, Maria Anna Potocka, Agnieszka Sachar
Koordynator: Martyna Sobczyk
Wernisaż: 26.4.2018, godz. 18
Czas trwania wystawy: 27.4–30.9.2018
Miejsce: budynek A, poziom 0

Ważne słowo „ojczyzna” przeżywa w dzisiejszym świecie wielką i momentami bolesną modernizację. W dawnym rozumieniu było to miejsce, w którym się dorastało, do którego się przynależało i którego za cenę życia należało bronić przed obcymi. Ojczyzna była twierdzą, gdzie mówiono w jednym języku, czczono lokalnego boga i hołdowano tradycji, szanowanej na równi z rytuałami religijnymi. Ten model – dający poczucie osadzenia, ale również izolacji – opierał się na wykluczeniu i radykalnie dzielił ludzi na naszych i obcych. Takie podejście sprawdzało się do momentu, kiedy ludzkość zaczęła się intensywnie przemieszczać. Pewne próby – niezbyt wyrafinowane – podważenia izolacyjnego modelu ojczyzny podjęło Cesarstwo Rzymskie, a potem Cesarstwo Austro-Węgierskie. Jednak w obu przypadkach narody „zaproszone” były zbyt przywiązane do identyfikacji ojczyźnianej, aby dać się skusić przynależnością do mocarstwa. Dopiero Unia Europejska zbudowała model ojczyzny opartej na zasadzie pełnej zgody – wręcz ochoty – na przynależność.

Artyści już dawno przeszli na „globalny model ojczyzny”. Mówią uniwersalnym językiem obrazów i z łatwością zmieniają kraje zamieszkania, wszędzie odnajdując pokarm dla wyobraźni. Nowe miejsca są dla nich tym cenniejsze, że nadają oswojonym obrazom trochę inne znaczenia symboliczne. Obrazy stają się bogatsze, bo zaczynają smakować różnymi „ojczyznami”. Artystów z całego świata – czujących swoją indywidualność i odrębność – łączą również wspólne dla wszystkich kultur problemy egzystencjalne. Dotyczą one przede wszystkim poszukiwania wewnętrznego sensu i zewnętrznej niezależności. Dlatego, szukając odpowiedzi na pytanie: „czym jest dla nas ojczyzna?”, warto zaglądnąć do katalogu odpowiedzi artystycznych. Wystawa Ojczyzna w sztuce zamierza zebrać i przedstawić najciekawsze rozwiązania.

Dietrich Helms
W poszukiwaniu rysunku totalnego


Kurator: Agnieszka Sachar
Wernisaż: 26.4.2018, godz. 18
Czas trwania wystawy: 27.4–17.6.2018
Miejsce: Galeria Alfa, poziom -1

Na wystawie zaprezentowane zostaną rysunki Dietricha Helmsa (ur. 1933) z lat 1954–2006. Najstarsze z nich powstały w czasie studiów artysty w Akademii Sztuk Pięknych w Hamburgu.

Helms nieustannie dąży do zrozumienia i doświadczenia rysunku. Nigdy nie stara się uzyskać wrażenia, że dzieło jest skończone. Analiza poszczególnych aspektów medium, takich jak linia, wykorzystanie przestrzeni, relacja pomiędzy papierem a grafitem, tuszem czy kredką, ma umożliwić mu dotarcie do tego, co nieuświadomione, do rysunku totalnego.

Artysta traktuje materialny rysunek przede wszystkim jako dowód na istnienie rysunków wyobrażonych. Komentując proces powstawania swoich prac, mówi o tym, że punktem wyjścia jest dla niego pewne wyobrażenie. To ono skłania go do aktywności twórczej. Na kolejnym etapie zostaje jednak zarzucone i zastąpione przez nowe wyobrażenie, oparte na gotowym dziele.

W efekcie w umyśle artysty ma powstać rysunek totalny. Aby to osiągnąć, Helms stosuje różne metody osłabienia kontroli nad efektem swojej pracy. Tworzy w seriach, jeden rysunek po drugim, czekając na moment, kiedy świadomość zostaje stępiona przez powtarzalność ruchu. Używa do rysowania obu rąk jednocześnie, zakłócając w ten sposób panowanie nad kreską. Najbardziej zaskakujące są jednak rysunki wykonane z zamkniętymi oczami.

Nowa odsłona Kolekcji MOCAK-u

Kuratorzy: Monika Kozioł, Maria Anna Potocka
Inauguracja: 26.4.2018, godz. 18
Miejsce: poziom -1

Nowa wystawa Kolekcji MOCAK-u składa się z dwóch odrębnych i bardzo odmiennych części. Pierwsza część to polskie zbiory Josefa Kloppenborga Prezentowane  prace zostały zakupione w 2016 roku. Zbiór obejmuje dzieła 15 artystów powstałe w latach 1959–2003. Ponieważ stoi za nim wyraźny zamysł kolekcjonerski, więc postanowiliśmy je pokazać w ramach jednej wystawy. Intencją kolekcjonera było szerokie zobrazowanie abstrakcji. Eksponowane obrazy i rysunki ukazują ją z różnych perspektyw. Pojawia się uabstrakcyjnianie natury, analiza koloru, zapis emocjonalny oraz – zwłaszcza u Jonasza Sterna i Tomasza Ciecierskiego – tworzenie własnych alfabetów symbolicznych.

W drugiej części nowej ekspozycji pokazujemy przede wszystkim rzeźby i obiekty pozyskane do zbiorów Muzeum w ciągu ostatnich trzech lat. Na tej wystawie prezentujemy między innymi realizacje Faiga Ahmeda, Alpina Ardy Bağcıka, Daniela Arshama, Feika Beckersa, Krzysztofa M. Bednarskiego, Guida Casaretta, Jana Christensena, Sofie Muller, Deborah Sengl, Lee Seung-hee, Daniela Spoerriego, Zbigniewa Warpechowskiego.

Michał Łuczak
Wydobycie (2017–2018)

Kurator: Iris Sikking
Koordynatorzy: Joanna Gorlach, Martyna Sobczyk
Wernisaż: 26.4.2018, godz. 18
Data wystawy: 27.4–17.6.2018
Miejsce: Galeria Re

Wydobycie Michała Łuczaka to wielowymiarowy obraz górnictwa na Górnym Śląsku. Fotograf spędził tam większość swojego życia. W tym regionie występują też wstrząsy górnicze. Niemal stuletni dom, w którym mieszka, stopniowo przechyla się w wyniku długotrwałej eksploatacji złóż węgla. To osobiste doświadczenie stanowiło punkt wyjścia serii fotografii. Artysta koncentruje się zarówno na dokumentowaniu procesów geologicznych, jak i portretowaniu zatrudnionych w kopalniach ludzi, na których ciężkiej pracy fizycznej nadal opiera się przemysł wydobywczy.

Wystawa zorganizowana w ramach festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2018.

Salvatore Vitale
Nieuchwytny dźwięk. Odkrywanie wirtualnego (2014–2018)

Kurator: Iris Sikking
Koordynatorzy: Joanna Gorlach, Martyna Sobczyk
Wernisaż: 26.4.2018, godz. 18
Data wystawy: 27.4–17.6.2018
Miejsce: Galeria Beta

Salvatore Vitale, z cyklu Jak zabezpieczyć kraj, 2014–2018, fotografia, © S. Vitale

Mieszkający w Szwajcarii artysta wizualny podejmuje próbę zobrazowania świata danych cyfrowych za pomocą fotografii. Interesują go tajemnice cyberprzestrzeni, wszechobecne usługi internetowe oraz media społecznościowe, ponieważ korzystanie z nich wymaga nieustannej refleksji oraz zaufania człowieka do maszyny. Prezentowana w Galerii Beta interaktywna instalacja jest częścią większego projektu zatytułowanego Jak zabezpieczyć kraj. Artysta ujawnia w nim zasady funkcjonowania technologii przetwarzania danych i infrastruktury do tego służącej, umożliwiając odbiorcy bezpośrednie doświadczenie działania sieci, której na co dzień zawierzamy swoje prywatne informacje.

Wystawa zorganizowana w ramach festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2018.

 

Źródło: materiały prasowe

Komentarze

Napisz komentarz
Zamknij formularz komentowania
Napisz komentarz

Brak komentarzy