Programy motywacyjne B2B

2021-08-11

Programy motywacyjne B2B – cóż to takiego?

Współpraca z pośrednikami handlowymi jest naprawdę ważna. Każdy przedsiębiorca powinien o to zadbać.

Programy motywacyjne B2B – na czym polegają?

Otóż, programy motywacyjne B2B na celu mają skłonie wszystkich pośredników handlowych do realizacji celów określonych postawionych przez samego organizatora motywacyjnego programu. W tym jednym zdaniu jest zawarty szereg bardzo istotnych informacji, które w szczegółach warto omówić.

Programy motywacyjne B2B i ich koncepcja

W odróżnieniu od samej promocji, która implikuje krótkookresowy charakter konkretnego działania, program motywacyjny B2B ma oczywiście charakter długookresowy, które perspektywę się mierzy zazwyczaj w dwunastomiesięcznych cyklach. Program motywacyjny B2B jest również pojęciem bardziej pojemnym pod względem znaczeniowym niż promocja. Dobrze zorganizowany, zawiera ilościowe elementy, ale także elementy jakościowe. Są zazwyczaj związane z wdrożeniem oraz utrzymaniem ekspozycyjnych standardów, realizację szkoleniowych zadań i tym podobne.

Programy te mają charakter motywacyjny. Musimy pamiętać, że pomiędzy organizatorem, a uczestnikiem nie ma w żadnym wypadku relacji na poziomie przełożony – podwładny. Jest za to dwóch partnerów równorzędnych, z których każdy musi zrealizować indywidualnie swoje biznesowe cele. Charaktery motywacyjny programu sprawia, że są to cele powiązane wzajemnie i nawzajem się wspierają.

Warto z takich programów korzystać. W zasadzie od wdrożenia programu widać już różnicę. Będziemy w głębokim szoku, że efekty są takie spore.